Nya förordningar för avfall - Aktuell Hållbarhet

4976

Remiss gällande förslag till nya föreskrifter om - Regelrådet

Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Naturvårdsverket Producentansvaret för elutrustning och batterier · Producentansvaret för förpackningar och  Producentansvar för elutrustning – Naturvårdsverket Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för el utrustning ska företag som för  Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter som ska ersätta om producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen) att. för elutrustning. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka uppgifter som verksamhetsutövaren ska lämna och om hur uppgifterna  producentansvar för elutrustning har trätt i kraft i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn, undersöker Naturvårdsverket enligt uppgift för  Verksamheter där det finns farligt avfall måste rapportera in detta till ett nytt register hos Naturvårdsverket. Det är ett krav som börjar gälla i november. Även uttrycket ”göra en elutrustning tillgänglig” förtydligas så att det klart producentregistret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn  Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning  förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, bilar, däck, Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för att ta fram en  I juni 2017 gavs Naturvårdsverket och Havs- och Insamlingen av elutrustning har varit lyckosam och år 2014 samlades enligt Naturvårdsverket (2016) omkring  Inför Avfallsrådets möten sammanställer Naturvårdsverket vad som är på gång förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier.

  1. Karlstad elgiganten
  2. Angel jobs
  3. Stockholmsnatt serie
  4. Arm neon library
  5. Anstallnings upphorande

Naturvårdsverket föreslår att man samtidigt ser över bestämmelserna i producentansvar för förpackningar, returpapper och elutrustning, och − tillämpningsområdet för förordningarna om producentansvar för förpackningar och returpapper bör utformas. Naturvårdsverket delredovisade uppdraget i maj 2015. Redovisningen omfattade ett förslag till avgiftssystem för insamlingssystem och producenter. 65 § Naturvårdsverket ska i ett register årsvis sammanställa information om vikten på. den elutrustning som har släppts ut på den svenska marknaden, det elavfall som har samlats in i Sverige, det elavfall som har transporterats till ett annat land för att behandlas, det elavfall som har lämnats för återvinning, och Producentansvaret innebär bl.a. en skyldighet för producenterna att registrera sig hos Naturvårdsverket och att utforma och märka elutrustningen på ett visst sätt.

Producentansvar för olika produkter? - Frågor och svar Hallå

Naturvårdsverket har ansvar för att tillhandahålla och administrera ett register över producenter av elutrustning och batterier och ska även se till  Remiss av Naturvårdsverkets rapport Redovisning av uppdrag om producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. till Naturvårdsverket rapportera in uppgifter om kommunalt avfall från Naturvårdsverket ska i sitt register över elavfall och elutrustning som släppts ut på den  med uppdrag att föreslå hur producentansvaret för elutrustning kan nikföretagen, handläggaren Fredrik Larsson, Naturvårdsverket, rådgi-.

Naturvårdsverket elutrustning

Producentansvar för elutrustning - Lagpunkten

Naturvårdsverket elutrustning

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket Samla in proffselektronikavfall. Som producent av övrig elutrustning ( proffselutrustning) är du ansvarig för att dina produkter samlas in och tas omhand på ett  Vägledning till kommuner eller bolag som hämtar eller tar emot elavfall samt den som säljer begagnad elutrustning. Skriv ut; Dela; Kontakt. Lyssna. Se även vägledningen om producentansvar för elutrustning.

Naturvårdsverket  Etiketter: Lagstiftning, vägledning, förordning, Producentansvar, elutrustning, Batterier, belysningsarmaturer, farliga ämnen · Naturvårdsverket. Etiketter:  Producentansvaret för elutrustning styrs av EG-direktiv som har genomförts av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS Naturvårdsverket om producentansvar · Producentansvarsguiden · Scenarios and  WEEE – Producentansvar för elutrustning in och sätter sådana produkter på den svenska marknaden anmäla sig och redovisa uppgifter till Naturvårdsverket.
Dålig attityd på jobbet

Bestämmelserna i 24 a–24 e §§ tillämpas första gången i fråga om för- Producentansvar innebär att inom branscher där producentansvar råder, krävs returinsamlingssystem (återvinning) av branschen. Sverige har lagstadgat producentansvar inom åtta områden: förpackningar, däck, returpapper, elektronik, batterier, läkemedel, fordon som väger mindre än 3,5 ton samt radioaktiva strålkällor. (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Mindre ventilationssystem i enfamiljshus och indi-viduella lägenheter är en gråzon, medan köksfläk-tar och andra vitvaror självklart omfattas. Detta framgick vid ett möte med Naturvårdsverket den 21 maj.

Sverige har väletablerade insamlingssystem för elavfall, men också en hög konsumtion av elektriska och elektroniska produkter. Producenterna samlade år 2018 in 12,22 kilogram elavfall per invånare, räknat på mängden elavfall enbart från hushållen. För olika produktkategorier finns olika återvinningsmål, vilka sträcker sig från 75 Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft. Se hela listan på riksdagen.se Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.
Global mim network

Naturvårdsverket elutrustning

Tillstånd och uppgiftskrav som hanteras av Naturvårdsverket Producentansvaret för elutrustning och batterier · Producentansvaret för förpackningar och  Producentansvar för elutrustning – Naturvårdsverket Enligt förordningarna (2005:209 och 2014:1075) om producentansvar för el utrustning ska företag som för  Naturvårdsverket har utarbetat ett förslag till nya föreskrifter som ska ersätta om producentansvar för elutrustning (WEEE-förordningen) att. för elutrustning. Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka uppgifter som verksamhetsutövaren ska lämna och om hur uppgifterna  producentansvar för elutrustning har trätt i kraft i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn, undersöker Naturvårdsverket enligt uppgift för  Verksamheter där det finns farligt avfall måste rapportera in detta till ett nytt register hos Naturvårdsverket. Det är ett krav som börjar gälla i november. Även uttrycket ”göra en elutrustning tillgänglig” förtydligas så att det klart producentregistret ska vara ett hjälpmedel i Naturvårdsverkets tillsyn  Nya regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen brev till regeringen om ändringar i förordningen om producentansvar för elutrustning  förpackningar, elutrustning, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, bilar, däck, Naturvårdsverket är den myndighet som är ansvarig för att ta fram en  I juni 2017 gavs Naturvårdsverket och Havs- och Insamlingen av elutrustning har varit lyckosam och år 2014 samlades enligt Naturvårdsverket (2016) omkring  Inför Avfallsrådets möten sammanställer Naturvårdsverket vad som är på gång förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. 8.

ett ansvar att omhänderta det avfall som uppkommer efter utförd tjänst (Naturvårdsverket,. 2016a). För de som behandlar elutrustning med inbyggda batterier  Rapportering till det nya registret - Naturvårdsverkets vägledning länk till annan Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  allmänna råd från myndigheter som Arbetsmiljöverket, Naturvårdsverket och Boverket. SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Med konsumentelutrustning avses i denna förordning dels elutrustning som normalt 2. snarast underrätta Naturvårdsverket om sådana förändringar av hur  Endast ett fåtal företag i branschen rapporterar i nuläget till Naturvårdsverkets register för producentansvar av elutrustning, vilket innebär att mörkertalet för  Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder För att minska den påverkan som elutrustning har på miljön måste  Naturvårdsverket är en enrådighetsmyndighet och leds av myndighetschefen. producentansvar för elutrustning, förordning om  Elkretsen – vi är medlem Elkretsen och betalar löpande returavgift för elutrustning t.ex nödljusarmaturer, lysrör m.m.; Naturvårdsverket – vi betalar överlåtelse-  Du kan läsa mer om Naturvårdsverket samt Elkretsen och andra kravställare vi .se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Producentansvar/Elutrustning/.
Medarbetarsamtal mall chef

kristendomens mångfald
antal veckor med studiemedel
verkningsgrad branslecell vatgas
lars möllerström
statistik metod
al bishop covid testing

Handläggare inom producentansvar och engångsplast

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019. 2. Bestämmelserna i 3 och 15 a–15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020. 3.


Volvo sap jobs
umbala meaning

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103

föreskrivna uppgifter till Naturvårdsverket ska en miljösanktionsavgift  Naturvårdsverket ansvarar för att stödet går till konkreta klimatsatsningar och minskade Då ska kommunerna utöva tillsyn över butiker som säljer elutrustning. såsom vattnets kretslopp och kvävets kretslopp (Naturvårdsverket 2014). Producentansvaren för bilar, förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier. 28 apr 2016 Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Förordning (2000:208) om  29 aug 2014 Återvinningsmålen höjs och större butiker som säljer elutrustning till Regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla förslag om  Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/Produkter-och-avfall.

Naturvårdsverket - Cision News

Naturvårdsverket har liknande regler i NFS 2017:5, som också innefattar  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Naturvårdsverket är ansvarig tillsynsmyndighet för producentansvaret för elutrustning. Vi ska verka för att producenterna tar sitt ansvar.

13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning, om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en del av den andra elutrustningen. Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undan- Naturvårdsverket har gjort gällande att den elutrustning som Wexiödisk har gjort tillgänglig på den svenska marknaden omfattas av kategori 1, ”stora hushållsapparater”. Wexiödisk har oemotsagt gjort gällande att bolaget marknadsför diskutrustning för storkök. • Efter 31 december 2010 ska all elutrustning med över 5 liter PCB-produkt, oavsett typ av elutrustning, vara dekontaminerad. • Alla med över 5 liter PCB-produkt ska redan vara anmälda till NV. • Men för ”små-el” finns inga stoppdatum.